Plan een afspraak
Laten we samen thuiswerken blijvend stimuleren!
02.03.2021

Flexibel werken en slim reizen, ook ná corona: doe mee!

Werkgevers, overheden en vervoerders maken samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. In de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met online platform zowerkthet.nl om te zorgen voor minder files, minder drukte in het ov, schonere lucht en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Sluit je aan als werkgever in Amsterdam Zuidoost en teken de Samenwerkingsovereenkomst Flexibel werken en slim reizen, al ruim 20 grote werkgevers hebben dit ondertekend.

Door corona werkten veel mensen plotseling thuis en nam het auto- en ov-gebruik drastisch af. Veel mensen werken nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. De ochtendspits missen we als kiespijn, maar we willen wel graag weer collega’s ontmoeten. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijkt dat de helft van de mensen met een kantoorbaan graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Flexibel werken en slim reizen slaat dus aan. Door dit als werkgever te stimuleren, zorg je als werkgever dus voor vitale en tevreden medewerkers. Doe ook mee en ontvang gratis professioneel mobiliteitsadvies!

Onderteken de samenwerkingsovereenkomst

Onze uitgangspunten

Om deze trend vast te houden en ons nieuwe mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen, zetten we in de MRA in op:

  1. Tijdens corona werken we zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Na corona wordt ingezet op flexibel werken, met een gezonde balans tussen thuiswerken en werken op locatie;
  2. Voor de kortere woon-werkafstanden reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen.
  3. Bij langere afstanden reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met het ov, de e-bike of (deel)auto.

Het gaat dus om het spreiden van werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ’s ochtends enkele uren thuiswerkt, om vervolgens buiten de spits naar kantoor te reizen. Daarbij kiest hij of zij voor de meest duurzame vervoerskeuze binnen bereik, bij voorkeur fiets of ov.

Krijg gratis advies!

We zijn op zoek naar andere werkgevers die zich bij ons aan willen sluiten, van MKB tot multinational. Wanneer je de samenwerkingsovereenkomst ondertekent, heeft jouw organisatie recht op een voucher van € 4.000, – voor gratis advies van onze ervaren mobiliteitsmakelaar. En werkgevers die dat willen, helpen wij ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Veel werkgevers doen al mee, zoals Johan Cruijff Arena, ABN Amro, Loyens & Loeff, Schiphol Groep, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.

Ik doe mee

Meer weten?

Lees meer over de achtergronden van onze samenwerking en welke werkgevers je al voorgingen. Of bekijk de samenwerkingsovereenkomst, teken en ontvang de voucher met het adviesaanbod. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Op online platform Zowerkthet.nl vind je handige tips, tools en voorbeelden. Doe ook mee!

Naar Zo werkt het