Plan een afspraak
25.05.2023

Handreiking ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit gaat vanaf 1 januari 2024 in. Vanaf 1 januari ben je verplicht te rapporteren als jouw organisatie 100 of meer werknemers heeft. Zorg dat je jouw administratie tijdig op orde hebt. Uiterlijk 30 juni 2025 moet je de gevraagde gegevens over het jaar 2024 hebben ingeleverd. 

 

Om de klimaatverandering tegen te gaan staan we met elkaar voor enorme uitdagingen. Eén daarvan is het verminderen van de CO2-uitstoot door werkgebonden mobiliteit. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt door woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit. Samen noemen we dit werkgebonden personenmobiliteit. Je hebt als werkgever grote invloed op het verminderen van deze uitstoot.