Als platform voor Amsterdam Zuidoost brengen we ons gebied in kaart
zuidoost.nl

ZuidoostPartners

Als publiek private gebiedsmarketingorganisatie staat ZuidoostPartners voor een beter, sterker en mooier Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost is uitstekend bereikbaar en wil dat ook in de toekomst zijn. Met de vele evenementenlocaties en voorgenomen bouw van 40.000 woningen de komende decennia is ZO Bereikbaar dé aangewezen partij om de bereikbaarheid van Zuidoost toekomstbestendig en duurzaam te maken. Hun menukaart met betrekking tot bereikbaarheid voor bedrijven en organisaties toont de innovatieve kracht van Amsterdam Zuidoost.

Als supporter van ZO Bereikbaar dragen wij als volgt bij:

Een platform voor Amsterdam Zuidoost

Als ZuidoostPartners willen wij ZO Bereikbaar graag een platform bieden om in contact te komen met bedrijven en organisaties. Dat kan met nieuwsberichten op onze website en andere social media maar bijvoorbeeld ook met een presentatie bij de raad van advies van ZuidoostPartners. Kortom wij zijn niet alleen supporter maar ook ambassadeur.

Ons gebied in één overzicht

Ontdek wat Amsterdam Zuidoost te bieden heeft op onze plattegrond: ZO! Explore

Terug naar overzichtTerug naar boven