Plan een afspraak

In vijf stappen naar een sterk mobiliteitsbeleid

Vaker thuiswerken, meer spreiden en mijden

Mobiliteit en werkgedrag zijn door Corona op zijn kop gezet. In de ene sector wat sterker dan de andere, maar het heeft onze kijk op thuiswerken en de frequentie, tijdstippen en manier waarop we naar kantoor reizen blijvend veranderd. De huidige situatie vraagt om flexibele mobiliteit- en werkoplossingen die aansluiten op de behoeften van de veelal thuiswerkende werknemers. En dat vraagt meer dan alleen een sterk wifi signaal in huis. Met een integraal mobiliteitsbeleid stimuleer je – als werkgever – werknemers om duurzame keuzes te maken als het gaat om woon-werk reisgedrag. Oók na Corona. Zodat medewerkers straks niet meer dagelijks in de file staan tijdens de ochtendspits. In dit artikel delen wij onze tips & tricks voor het opstellen van een flexibel beleid.

We nemen je mee in een vijf-stappenplan om te komen tot een flexibel mobiliteitsbeleid. Hierbij maken we gebruik van de mobiliteitspiramide. De treden grijpen in op elkaar. En als je ze allemaal toepast, wordt je beleid effectiever en krachtiger.

Stap 1: cultuur en beleid onder de loep

De eerste trede gaat over de bedrijfscultuur en het beleid. Dit is de basis van je mobiliteitsbeleid. Zorg als organisatie voor een duidelijke ambitie, als het gaat om je mobiliteits- en werkbeleid. Deze ambitie moet nauw aansluiten bij je bedrijfscultuur, je visie en je missie. Heb jij vertrouwen in jouw medewerkers en geef je ze de verantwoordelijkheid die hoort bij thuiswerken?

Deze ambitie vertaal je vervolgens naar beleid, zoals duidelijke afspraken over flexibele werktijden, thuiswerkvergoedingen en reiskostenvergoedingen. Hierbij is het belangrijk om de mobiliteitspotentie van jouw werknemers helder te hebben. Hoeveel medewerkers kunnen potentieel op de (elektrische) fiets komen? Voor welke medewerkers zijn de OV-voorzieningen tussen huis en kantoor toereikend genoeg om de reis met OV af te leggen? Met een mobiliteitsscan breng je het veranderpotentieel van het woon-werkverkeer van jouw organisatie in beeld. Wij kunnen je helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Stap 2: je omgeving inrichten

In de tweede trede kijk je naar de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Hoe vertaal je je beleid en je visie naar de kantoorinrichting? Veel organisaties denken er nu aan om het kantoor als ontmoetingsplek te gebruiken. Maar wat betekent dat voor de inrichting van het kantoor? Misschien moet je je restaurant gaan ombouwen. En minder werkplekken en meer ontmoetingsruimtes creëren. En flexplekken met belruimtes.

Op het gebied van reizen en de omgeving gaat het om de bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn er voldoende bushaltes en OV-verbindingen om het OV-gebruik te stimuleren? Zijn er voldoende fietspaden, parkeerplaatsen, laadpalen? Voor de infrastructuur ben je afhankelijk van de overheid. Maar parkeerplaatsen en laadpalen kun je als werkgever faciliteren.

Stap 3: voorzieningen aanbieden

Trede drie gaat over de voorzieningen die je aanbiedt en die je ambitie ondersteunen. Zorg dat je werkvoorzieningen aanbiedt die het thuiswerken mogelijk maken. Denk aan een goede laptop, webcam en beeldscherm. Maar ook een goede bureaustoel, zodat je een arbo-geschikte thuiswerkplek faciliteert.

Denk ook aan een thuiswerkvergoeding. Veel medewerkers geven de voorkeur om na corona gedeeltelijk thuis te blijven werken. Dit zorgt voor extra kosten van de werknemer, zoals wc-papier, licht, warmte, koffie/thee etc. Het is als werkgever belangrijk om voorzieningen te bieden die aansluiten op deze behoefte.

Daarnaast kun je werknemers tegemoetkomen in reisvoorzieningen. Bijvoorbeeld door een subsidieregeling, om de aanschaf van de (elektrische) fiets te stimuleren. Of door een mobiliteitskaart te faciliteren met een app waarin werknemers hun dagelijks vervoerkeuzes vastleggen. En wanneer zij bijvoorbeeld met de fiets, trein of deelauto reizen, in aanmerking komen voor een vergoeding.

Stap 4: gedragsinterventies inzetten

Trede vier gaat over communicatie en gedrag. Nadat je een lijn in je beleid hebt uitgezet, hebt gekeken naar de omgeving en de voorzieningen, is het zaak dat medewerkers gaan doen wat je beoogt met je beleid.

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren waarom je de dingen doet die je doet.

Herhaal deze kernboodschap vaak op verschillende manieren, zodat medewerkers begrijpen wat je van hen verwacht. Maar ga ook met ze in gesprek, zodat jij begrijpt wat zij nodig hebben om het gewenste gedrag te kunnen uitvoeren. In de essentie moet je zorgen dat zij:

  • Weten wat de bedoeling is
  • Willen uitvoeren wat je beoogt
  • En kunnen deelnemen aan het beleid

Stap 5: een beleving creëren

Trede vijf pakt alle onderliggende treden samen en gaat over de algehele beleving. Dit is het puntje op de piramide en gaat over het totaalplaatje. Klopt dit voor de medewerkers? Als je ambitie is om duurzaam te zijn en het kantoor in te richten als ontmoetingsplek – ziet het kantoor er dan ook zo uit? Herkennen medewerkers deze ambitie als zij op kantoor komen? Zorg ervoor dat alle puzzelstukjes op z’n plek vallen. Een integraal totaalplaatje draagt flink bij aan de effectiviteit van je mobiliteitsbeleid.

Wil jij aan de slag met een integraal mobiliteitsbeleid binnen jouw organisatie? Neem contact op met onze mobiliteitsexpert. Zij geven kosteloos advies en helpen je graag op weg!

KarTent gebruikt ‘thuiswerken’ als (kartonnen) springplank naar succes

In 2015 startte Jan Portheine en Wout Kommer met het MKB-bedrijf ‘KarTent’. Een jaar later haakte Timo Krenn aan. Als festivalliefhebbers zagen ze hoe duizenden plastictenten een weekend lang feestvierden, alvorens ze in de prullenbak verdwenen. Zonde, dachten de oprichters van het bedrijf. Dat kan veel duurzamer en bovendien veel comfortabeler. Hoe? Met kartonnen tenten. Met dit idee ontpopte KarTent zich binnen een paar jaar tot een wereldwijd succes. Tot vorig jaar maart de wereld rood kleurde en er een grote streep ging door het festivalseizoen. Wat doe je dan? Bij de pakken neerzitten en je droom opgeven? Allesbehalve dat. Financieel directeur Krenn vertelt hoe ze ‘thuiswerken’ als springplank gebruikten naar nieuw succes.

Dat thuiswerken vele voordelen heeft, weten ze bij KarTent als geen ander. En niet zo zeer omdat ze zelf zoveel thuiswerken – dat is bij de maakindustrie lastig – maar omdat het hen uitdaagde hun horizon te verbreden.

Timo Krenn – Financieel directeur KarTent

Coronapandemie eist koerswijziging

“Toen begin 2020 het coronavirus toesloeg, viel al onze omzet compleet weg,” vertelt Krenn. “In maart kwamen we met zijn allen bij elkaar. We zeiden letterlijk: als we in dit tempo doorgaan, zijn we binnen 3 maanden failliet.” KarTent draaide haar productontwikkeling 180 graden en keek naar nieuwe kansen in de markt, zoals het faciliteren van thuiswerken. “Als een razende zijn we nieuwe producten gaan bedenken. In een maand tijd passeerden er 100 ideeën de tekentafel; van de meest briljante, tot de aller slechtste.”

Slimme en duurzame thuiswerkoplossingen

Van laptopstandaards tot postbakjes, en van zit-stabureaus tot monitorverhogers. Bij KarTent zijn de thuiswerkoplossingen inmiddels allemaal voorhanden. “We bedienen een andere markt, maar de producten passen nog volledig bij onze filosofie,” vertelt Krenn. “Wij vinden dat duurzaamheid niet opgedrongen moet worden, maar het een betere keuze moet zijn. Zo zijn we begonnen met onze kartonnen festivaltenten, en zo faciliteren we nu een fijne thuiswerkplek. Hiermee willen wij iedereen een betaalbare oplossing bieden om op een ergonomische manier thuis te kunnen werken. Zonder dat je je hele huis hoeft te verbouwen. Want als iedereen één (of meerdere) dagen thuis zou werken, komen we een stapje dichter bij een duurzame wereld.”

Ga ook aan de slag met thuiswerken

Wil jouw organisatie zich net als KarTent inzetten voor een duurzame wereld en thuiswerken een blijvende plek geven? Zorg dan voor een fijne (kartonnen) thuiswerkplek én een goed thuiswerkbeleid. We helpen je graag op weg!

Bekijk: Altijd prettig thuiswerken in 4 stappen

Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

ZO Bereikbaar heeft de afgelopen maanden in Amsterdam Zuidoost grote stappen gemaakt. We ondersteunen steeds meer organisaties in het gebied naar nieuw mobiliteitsbeleid met daarbij de inzet van duurzame en/of juist flexibele oplossingen. Een aanpak die leidt naar een prettig, duurzaam en bereikbaar Amsterdam Zuidoost.

Als onderdeel van de mobiliteitsaanpak in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekenden 24 grote organisaties vorig jaar een intentieverklaring om zich in te zetten voor minder files, beter spreiden in het openbaar vervoer en meer beweging door vaker te fietsen en wandelen. Lees meer hier. Daarmee dragen ze bij aan minder CO2-uitstoot, schonere lucht en vitale medewerkers. De intentieverklaring, inmiddels hernoemd naar de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen, is niet onopgemerkt gebleven. Met nog eens 50 nieuwe werkgevers zijn inmiddels zo’n 75 werkgevers uit de MRA aangesloten. Een prachtige ontwikkeling waar we met elkaar hard voor hebben gewerkt, ook in Amsterdam Zuidoost.

Wil je meer weten?

Feestelijke bijeenkomst
Op vrijdag 24 september 2021 organiseren SBAB (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en Breikers een feestelijke (online) bijeenkomst om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en vervoerders in de MRA op het gebied van mobiliteit te bestendigen. We verwelkomen maar liefst 50 nieuwe werkgevers die zich aansluiten en vragen enkele van hen om ons mee te nemen in hun ambities en plannen voor komend jaar. Ambassadeurs die vorig jaar tekenden vertellen hoe zij invulling geven aan de Samenwerkingsovereenkomst. Egbert de Vries en Marja Ruigrok zijn gastheer/gastvrouw tijdens de bijeenkomst. En met bijdragen van onder andere directeur generaal mobiliteit Kees van den Burg en secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam Thea de Vries zetten we samen een inspirerende sessie neer.

Graag nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst op vrijdag 24 september 2021 van 15.30 tot 16.45 uur.

Meld je aan