We zetten in op OV en fiets, om het autoverkeer niet verder te laten groeien

Gemeente Amsterdam

Wij zijn mede-initiatiefnemer van ZO Bereikbaar. Het past geheel in onze lange termijn visie en mobiliteitsprogramma.

Als supporter van ZO Bereikbaar dragen wij als volgt bij:

Mobiliteitsprogramma

Wij maken een ambitieus mobiliteitsprogramma, met als belangrijke ambitie om de groei van het aantal reizigers in Zuidoost op te vangen met fietsen en openbaar vervoer. We zetten daarbij fors in op het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en de fiets, om zo het autoverkeer niet verder te laten groeien. Denk aan het verbeteren van hoofdfietsroutes, fietsenstallingen bij stations en in het evenementengebied, nieuwe HOV-verbindingen en parkeren op afstand.

Campagnes en gedragsinterventies

Het effect van onze investeringen willen we versterken door rondom projecten ook gerichte campagnes en proposities voor werknemers, evenementenbezoekers en bewoners aan te bieden. Dit doen we samen met ZO Bereikbaar.

Acties in 2020

De gemeente voert nu al diverse projecten die bijdragen aan de gestelde ambitie. We investeren in het aantrekkelijker maken van een aantal fietsroutes naar de stad, er komen deelfietsen bij metrostations en de looproute van het evenementengebied naar Duivendrecht heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Ook in de stedenbouwkundige plannen is er expliciet aandacht voor goede ontsluitingen op stations en aantrekkelijke fiets- en looproutes.

Terug naar overzichtTerug naar boven