Plan een afspraak

Masterclass ‘Slim omgaan met mobiliteit’ bij Huis van de Toekomst

Donderdag 9 maart 2023 vond, in samenwerking met gemeente Amsterdam,  de masterclass “Slim omgaan met mobiliteit” plaats bij Huis van de Toekomst. Deelnemers waren enthousiast over de interessante middag en de handvatten die ze hebben ontvangen om met zakelijke mobiliteit aan de slag te gaan. 

Inspirerende sessie

Aanwezig waren onder andere werkgevers van rechtsbijstand bedrijf DAS en technologiebedrijven IQVIA en Epson B.V Europe. Zij deelden hun kijk op mobiliteit en bespraken waar zij als organisatie tegenaan liepen. Onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs vertelde over de trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, de drijfveren van werkgevers en wat er nodig is voor een succesvol mobiliteitsbeleid. Daarnaast waren Karleen Veenker en Thijs Box van Gemeente Amsterdam aanwezig om meer te vertellen over de ontwikkelingsplannen op het gebied van woningbouw en infrastructuur voor Amsterdam Zuidoostflank. Er was voor de deelnemers ruimte om eigen ervaringen en ideeën uit te wisselen met onze mobiliteitsexpert en andere werkgevers uit Zuidoost. 

Mobiliteitsplannen gemeente Amsterdam 

De Zuidoost-flank is de snelstgroeiende regio van Amsterdam. Tot 2040 staan er 52.000 woningen op de planning met bijbehorende voorzieningen. Dit betekent een toename aan reisbewegingen in het gebied.  Er wordt 192 miljoen euro uitgetrokken door de gemeente om aan de mobiliteit van de regio te werken.  

Er staan ongeveer 90 maatregelen in het programma. Dit is een samenvatting van de maatregelen: 

 • Stimuleren van gebruik van fiets en openbaar vervoer onder bewoners, bezoekers, werknemers en mensen die voor hun werk reizen. 
 • Verbeteren van de kwaliteit, (sociale) veiligheid en vindbaarheid van fietsroutes. 
 • Verbeteren van fietsroutes door nieuwe verbindingen aan te leggen en knelpunten voor fiets en auto op te lossen. 
 • Meer bussen, treinen en metro’s en een betere doorstroming voor de HOV-bussen. 
 • Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van stations en de omgeving. 
 • Grotere fietsenstallingen en meer deelfietsen bij stations en op andere plekken. 
 • Sturing van het autogebruik en het bieden van andere mogelijkheden, zoals parkeren op afstand, deelvervoer en buurthubs. 

 De maatregelen omvatten niet alleen de fiets, maar ook wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van het ov en het verbeteren van de sociale veiligheid. 

Wil je alle plannen weten? Klik dan hier.

Positieve reacties

De deelnemers waren erg te spreken over de middag. Een greep uit de reacties:

 • “Zeer interessant.”
 • “Goed programma, fijne variatie van onderwerpen.”
 • “Interessant. Heeft mij getriggerd hoe zaken aan te vliegen.”
 • “Zeer informatief.”

Blijf op de hoogte

De masterclass ‘Slim omgaan met mobiliteit’ is een gratis middagprogramma voor organisaties die met mobiliteit aan de slag willen. Hiermee willen we werkgevers uit de regio Amsterdam Zuidoost inspireren over mobiliteit zodat ze handvatten hebben om aan de slag te gaan. Maar ook werkgevers met elkaar in contact brengen.

Blijf op de hoogte van onze events en activiteiten door ons te volgen op LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

9 maart gratis masterclass en Mobiliteitsvisie gemeente Amsterdam

De masterclass is een gratis middagprogramma voor organisaties – uit Zuidoost – die met mobiliteit aan de slag willen.

Programma
Het programma bestaat uit vier onderdelen:

 • Onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs (senior adviseur mobiliteit en expert op het gebied van mobiliteitsvraagstukken bij grote bedrijven) vertelt je alle ins en outs over mobiliteit van nu en in de toekomst. Daarom start de masterclass met trends & ontwikkelingen in zakelijke mobiliteit. We zoomen ook in op het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.
 • Vervolgens vertellen Thijs Box en Karleen Veenker van gemeente Amsterdam meer over het mobiliteitsplan Amsterdam Zuidoostflank. Je wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de regio: wat zijn de plannen voor het gebied? Dit is van invloed op de bereikbaarheid van jouw organisatie én het reisgedrag van je medewerkers. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
 • Tot slot gaan we met elkaar het gesprek aan en je krijgt van Marc concrete handvatten voor een succesvol mobiliteitsbeleid. Je leert van andere bedrijven uit de regio.
 • Na de masterclass wissel je onder het genot van een hapje en drankje ervaringen uit met jouw ‘buren’ uit Zuidoost. Inclusief rondleiding in Huis van de Toekomst

Reacties van eerdere deelnemers

Deelnemers van onze laatste masterclass bedankten ons voor “een frisse blik op duurzame mobiliteit”, “de eye-openers” en “gaan aan de slag met alternatieven voor aantrekkelijk werkgeverschap”.

Ben jij er dit keer bij? Geef je snel op, want het aantal plaatsen is beperkt.

Praktische info

Waar: Huis van de Toekomst (De Entree 300, 1101 EE Amsterdam)
Wanneer: Donderdag 9 maart 2023
Masterclass: start om 13:00 uur
Borrel / rondleiding: 16:00 – 17:00 uur
Deelname: Gratis (maar beperkte plekken)

Meer informatie en aanmelden kan hier. Zien we je 9 maart?

3 trends in mobiliteit om als werkgever rekening mee te houden

Zakelijke mobiliteit is de afgelopen jaren enorm veranderd. Zo heeft de Covid pandemie grote impact gehad op de manier waarop we werken en ons verplaatsen en zijn er veel duurzame en slimme oplossingen op de markt gekomen.

Marc van der Seijs is mobiliteitsexpert bij ZO Bereikbaar én trendanalist op het gebied van zakelijke mobiliteit. Hij laat mobiliteit, ruimte en infrastructuur aansluiten op de huidige maatschappelijke en technische veranderingen. We vroegen hem om de top 3 trends in (zakelijke) mobiliteit waar je als werkgever in 2023 rekening mee moet houden.

 

Trend 1: Registratie van woon-werk en zakelijke kilometers

Heb je meer dan 100 werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 juli 2023 zakelijke kilometers voor jouw werknemers gaan bijhouden en rapporteren. Dit is een verplichte maatregel waarop wordt gehandhaafd en heeft als doel om de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. Meer weten over deze maatregel en hoe ZO Bereikbaar je daarbij kan helpen? Lees het nieuwsbericht ‘Ben jij al klaar voor de rapportage CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?’.

 

Trend 2: Toewijzingsbeleid van de leaseauto

Wanneer hebben medewerkers recht op een leaseauto? We zien steeds meer een verschuiving in het toewijzingsbeleid. Steeds minder arbeidsvoorwaardelijk, maar functioneel. Past het bij de aard van de functie of zelfs de individuele persoon? Het minimaal aantal afspraken per week of het aantal zakelijke kilometers per jaar wordt daarmee dus los gelaten.

Woon-werk verkeer ondergaat ook een verandering, mede door het hybride werken. Niet meer elke dag naar kantoor reizen biedt mogelijkheden voor andere opties in mobiliteit. ZO Bereikbaar biedt de mogelijkheid om direct inzicht te krijgen in het veranderpotentieel met de mobiliteitsscan.

 

Trend 3: Fossiele leaseauto legt het af tegen de elektrische variant

Twijfelen jouw medewerkers (of jij als werkgever) tussen een brandstof of elektrische auto? Deze keuze wordt steeds makkelijker, want de fossiele leaseauto wordt momenteel per maand namelijk een stuk duurder dan de elektrische variant. Een mooie stimulans om voor de duurzame optie te kiezen. Ook wordt de elektrische auto steeds fijner in gebruik, zo gaat het opladen van de auto steeds sneller (nu al 80% opgeladen in 10 minuten) en groeit de beschikbaarheid van laadpunten.

Bovendien heeft de overheid plannen om vanaf 2025 alle nieuwe zakelijke auto’s verplicht elektrisch te maken. Deze maatregel is nodig om de CO2-reductiedoelen te halen en draagt bij aan stikstofreductie. Dat zou betekenen dat medewerkers vanaf dan alleen nog een elektrische auto kunnen kiezen als nieuwe zakelijke leaseauto. Vanaf 2035 wordt het sowieso vanuit de EU verplicht om enkel nog uitstootvrije auto’s te verkopen. De leasemarkt loopt hierin voorop.

Op de website van Zo Werkt Het kun je veel tips en tricks vinden hoe je als organisatie kan overstappen op fossielvrij reizen en werken.

 

Hoe kun je als werkgever het best inspelen op deze trends?

Daar adviseert onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs je graag persoonlijk over. ZO Bereikbaar geeft concreet en kosteloos advies voor duurzame mobiliteit aan werkgevers in Amsterdam-Zuidoost. En ondersteunt je met praktische oplossingen.

Neem contact op via [email protected] of bel naar 06 36 32 48 49.

Ben jij al klaar voor de rapportage CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

Het kabinet werkt aan het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Deze wetgeving verplicht werkgevers met minimaal 100 medewerkers om vanaf 1 januari 2024 een jaarlijkse rapportage te leveren over CO2-uitstoot (brandstof en zakelijke kilometers).

We vroegen onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs wat deze regeling betekent voor onder andere werkgevers uit Amsterdam Zuidoost.

 

Wat houdt de regeling CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?

De regeling heeft als doel om de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. Dit komt voort uit het Klimaatakkoord uit 2019. Daarbij is afgesproken om met een samenhangend pakket aan maatregelen te werken aan een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 1990. Een van de maatregelen is het terugdringen van de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit. Daarvoor is een eis geformuleerd: deze zou tussen 2022 en 2030 1 megaton (1.000 miljoen kg) omlaag moeten.

 

Voor wie geldt deze regeling?

De regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers en publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries. De peildatum is 1 januari van het jaar waarover moet worden gerapporteerd. Door de grens bij 100+ te leggen valt maar een half procent van de Nederlandse werkgevers onder de regeling.

Zij zijn wel verantwoordelijk voor 61% van de werknemers. Bij het bepalen van het aantal werknemers tellen inhuurkrachten, vrijwilligers of gedetacheerden niet mee voor het bedrijf dat ze inhuurt.

 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Het besluit wil werkgevers bewust maken van hun verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om zelf de CO2-uitstoot terug te brengen. Zij moeten jaarlijks een rapportage aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Jaarlijks moeten werkgevers voor 1 juli gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over het aantal werknemers, het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. Het gaat om kilometers per auto, trein, bus, tram, metro, fiets of lopend afgelegd.

Tip: Hoe kom je nou aan het aantal gereisde kilometers van jouw medewerkers? De data over woon-werk en zakelijke kilometers haal je uit jaaropgaven van mobiliteitsdiensten, leaseauto’s en declaraties van medewerkers.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Naar verwachting treedt het besluit op 1 januari 2024 in werking. Eerder was er sprake van 1 juli 2023 als ingangsdatum voor het besluit, maar dit is opgeschoven.

In 2025 wordt een evaluatie gehouden, gebaseerd op meetgegevens over 2024. Op basis hiervan wordt een ‘emissieplafond’ vastgesteld. Als organisaties goed op koers liggen blijft het bij rapporteren. Maar als de collectieve emissie boven dat plafond komt, worden per werkgever alsnog dwingende normen opgelegd.

 

Hoe verloopt toezicht en handhaving?

De omgevingsdiensten houden toezicht op de rapportages en naleving van de regels. Naar verwachting is het traject van toezicht en handhaving voor een groot deel administratief, dus zonder locatiebezoek.

Zo controleren zij jaarlijks of de werkgever de rapportage tijdig heeft ingediend over het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast wordt gecontroleerd of de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen. Het doel is om de werkgever binnen een maand na het indienen van de rapportage te laten weten of aan de verplichting is voldaan. Bij ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de data kan de werkgever gecontroleerd worden op basis van zijn administratie. Als de werkgever ook na herinneringen niet tijdig aan de rapportageplicht voldoet, kan een dwangsom worden opgelegd.

 

Wat kan ZO Bereikbaar voor jou als werkgever betekenen?

Onze mobiliteitsexperts kunnen je vrijblijvend advies geven en helpen met het opzetten van de administratie, de keuze van het softwarepakket en het inregelen van de alledaagse processen. Ook kunnen zij meedenken hoe je de CO2-uitstoot fors omlaag kan brengen. Dat kan bijvoorbeeld door meer hybride werken (minder reizen), maar ook door je medewerkers anders of schoner te laten reizen.

 

Maak een afspraak met Marc voor advies op maat!

Marc van der Seijs, mobiliteitsexpert bij ZO Bereikbaar:

[email protected]06 36 32 48 49

 

Bekijk ook onze handige Checklist werkgever | CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

Bron: Syndesmo Inspiratiepaper Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit (V1.1 april 2022)

 

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

ZO Bereikbaar adviseert en checkt kosteloos jouw mobiliteitsbeleid. Ontdek onze vele gesubsidieerde oplossingen. Neem contact op met Marc van der Seijs of Daan Zegwaart.

Kabinet investeert in OV en infrastructuur

Nederland gaat fors investeren in openbaar vervoer en infrastructuur. Dat blijkt uit de MIRT-gelden (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport), die gisteren bekend werden gemaakt. Een groot deel van de investeringen is bedoeld voor de infrastructuur rond woonwijken die nog gebouwd moeten worden. De 7,5 miljard euro die het kabinet vrijmaakt voor investeringen in infrastructuur gaan grotendeels naar het spoor (4 miljard euro) en de verbetering van autowegen (2,7 miljard). Mooi nieuws, want dit is belangrijk voor een betere bereikbaarheid in Nederland.

Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuidoost en omgeving. Zo wordt er geïnvesteerd in het Zuidasdok van station Amsterdam Zuid, de ringweg A10 en het sluiten van de metroring in Amsterdam.

Lees meer in het nieuwsbericht van Rijksoverheid.

Masterclass ‘Slim omgaan met mobiliteit’ bij Banijay

Dinsdag 1 november 2022 vond de masterclass “Slim omgaan met mobiliteit” plaats bij Banijay Benelux. Deelnemers waren erg te spreken over de info en inspiratie die zij over zakelijke mobiliteit hebben opgedaan. De dag eindigde met een exclusieve rondleiding door de studio’s van Banijay Benelux, ‘s werelds grootste internationale televisieproducent.

 

Inspirerende sessie

Aanwezig waren onder andere werkgevers van beveiligingsfirma G4S, elektrische autoproducent Tesla, online marketingbureau Youvia, biotechnologiebedrijf Wacker Biotech, contentproducent Banijay en trainee programma Young Colfield. Zij deelden hun kijk op mobiliteit en bespraken waar zij als organisatie tegenaan liepen. Onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs vertelde over de trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, de drijfveren van werkgevers en wat er nodig is voor een succesvol mobiliteitsbeleid. Er was voor de deelnemers de ruimte om te sparren en ideeën uit te wisselen met onze mobiliteitsexpert en andere werkgevers uit Zuidoost.

Masterclass Banijay

Rondleiding studio’s Banijay Benelux

Na de masterclass kregen de deelnemers een exclusief kijkje in de studio’s van ‘s werelds grootste internationale televisieproducent Banijay Benelux (voorheen Endemol). Liza van der Meer, Coordinator Operations bij Banijay Benelux, vertelde over de producties in Studio 1 en gaf een uniek kijkje in het decor van Chantal’s Pyjama Party. Vervolgens mochten de deelnemers in de regiekamer en de studio’s van sportzenders ESPN kijken. De middag werd gezamenlijk afgesloten met een borrel in de Goede Tijden, Slechte Tijden-zaal.

Positieve reacties

De deelnemers waren erg te spreken over de middag. Een greep uit de reacties:

 • “Leerzaam en nuttig: op een leuke en interactieve manier inspiratie opdoen voor mobiliteit”
 • “Zeer informatief”
 • “Zeker interessant voor werkgevers die zich oriënteren op een nieuw beleid.”
 • “Informatief, inspirerend en leuk divers! Veel weetjes, tips, theorie en vragen. Een leuke balans”
 • “Goede combi tussen weetjes, huidige situaties, mogelijkheden en de toepassing. Goede interactie.”
 • “Leuke, actuele informatie die mij veel heeft geleerd. Ook veel interactie.”
 • “Aardig wat inspiratie opgedaan. Aanleiding om dieper in het onderwerp te gaan en er echt mee te starten.”
 • “Als je het toekomstbeeld geschetst ziet zullen organisaties meer aan de slag moeten, de adviesuren zullen zeer welkom zijn!”

Blijf op de hoogte

De masterclass ‘Slim omgaan met mobiliteit’ is een gratis middagprogramma voor organisaties die met mobiliteit aan de slag willen. Hiermee willen we werkgevers uit de regio Amsterdam Zuidoost inspireren over mobiliteit zodat ze handvatten hebben om aan de slag te gaan. Maar ook werkgevers met elkaar in contact brengen.

Blijf op de hoogte van onze events en activiteiten door ons te volgen op LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Banijay Benelux werkt naar een mobiliteitsplan op maat

Waar moet je beginnen als je aan de slag wilt met duurzame mobiliteit in je organisatie? Banijay Benelux (voorheen Endemol) is ’s werelds grootste internationale contentproducent. Samen met ZO Bereikbaar werken ze aan duurzame mobiliteit.

Sjaak Vreeburg, Manager Resources bij Banijay Benelux:
“Banijay staat het aan het begin van de samenwerking met de mobiliteitsexperts van ZO Bereikbaar. We willen ons bedrijf goed bereikbaar houden voor onze medewerkers en daarom een mobiliteitsplan op maat maken. Samen met ZO Bereikbaar willen we kijken hoe het anders kan. Maar daarvoor moeten we eerst de inzichten krijgen. Die hopen we te krijgen met de mobiliteitsscan van ZO Bereikbaar.”

Ben jij benieuwd naar de ervaringen van Banijay of wil je graag een kijkje achter de schermen in de studio’s? Kom dan op 1 november naar onze masterclass ‘Slim omgaan met mobiliteit’, die plaatsvindt bij Banijay in Zuidoost!
Meld je snel aan.

Regeling rapportage CO2-uitstoot uitgesteld naar juli 2023

De regeling over CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is uitgesteld. Deze gaat niet per 1 januari 2023 in, maar naar verwachting per 1 juli 2023.

Jaarlijkse CO2-rapportage

De maatregel verplicht werkgevers met minimaal 100 medewerkers om een jaarlijkse rapportage te leveren over CO2-uitstoot (brandstof en kilometers). Doel hiervan is dat werkgevers bewuster gaan kiezen voor duurzame mobiliteit en zo gezamenlijk zorgen voor 1 megaton CO2-winst in 2030.

 

ZO Bereikbaar helpt werkgevers op weg

Wij helpen jou hoe je als werkgever het best op deze regeling voorbereid. Meer weten over het uitstel en de regeling? Luister naar de BNR mobility-update.

 

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

ZO Bereikbaar adviseert en checkt kosteloos jouw mobiliteitsbeleid. Ontdek onze vele gesubsidieerde oplossingen. Neem contact op met Marc van der Seijs of Daan Zegwaart.

1 november gratis masterclass ‘slim omgaan met mobiliteit’

De masterclass ‘slim omgaan met mobiliteit’ is een gratis middagprogramma voor organisaties die met mobiliteit aan de slag willen. Wil jij graag aan de slag met flexibel werken en slim reizen in jouw organisatie maar weet je niet goed hoe? Ben je nieuwsgierig naar de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit? Of wil je simpelweg sparren met andere werkgevers uit Amsterdam Zuidoost? Dan mag je deze inspirerende middag niet missen.

 

Programma

In een informele setting geeft onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs (senior adviseur en expert op het gebied van mobiliteitsvraagstukken bij grote bedrijven) je alle ins en outs over mobiliteit van nu. Daarom start de masterclass met trends & ontwikkelingen in zakelijke mobiliteit. We gaan met elkaar het gesprek aan en je krijgt concrete handvatten voor een succesvol mobiliteitsbeleid. Na de masterclass kun je deelnemen aan een unieke rondleiding door de studio’s van Banijay Benelux (voorheen Endemol), ‘s werelds grootste internationale televisieproducent. En wissel je onder het genot van een hapje en drankje ervaringen uit met jouw ‘buren’ uit Zuidoost.

 

Reacties van eerdere deelnemers

Deelnemers van onze laatste masterclass bedankten ons voor “een frisse blik op duurzame mobiliteit”, “de eye-openers” en “gaan aan de slag met alternatieven voor aantrekkelijk werkgeverschap”.

Ben jij er dit keer bij? Geef je snel op, want het aantal plaatsen is beperkt.

 

Praktische info

Waar: Banijay Benelux (GTST zaal)
Wanneer: Dinsdag 1 november 2022
Masterclass: start om 13:00 uur
Borrel / rondleiding: 15:30 – 17:00 uur
Deelname: Gratis (maar beperkte plekken)

Meer informatie en aanmelden kan hier. Zien we je 1 november?

Prinsjesdag 2022: Wat betekent het voor duurzame bedrijfsmobiliteit?

Op dinsdag 20 september 2022 was het Prinsjesdag, de belangrijke dag waarop Koning Willem Alexander de Troonrede uitsprak in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen voor het komende jaar van de regering. We zetten in dit artikel uiteen wat deze plannen betekenen voor duurzame bedrijfsmobiliteit.

 

Verhoging reiskostenvergoeding

Tot nu toe is de reiskostenvergoeding per zakelijke kilometer € 0,19. Volgens de nieuwe plannen gaat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 naar € 0,21 per zakelijke kilometer en wordt dit bedrag het jaar erop nog hoger: € 0,22 per kilometer. De verhoging van de vrijstelling werkt niet alleen door naar de reiskostenregeling voor werknemers, maar als ZZP’er mag je volgend jaar ook € 0,21 per zakelijke kilometer aftrekken van jouw winst, als je met privé vervoer reist.

 

Thuiswerkvergoeding

Steeds meer werkgevers kiezen voor hybride werken. Per 2023 mogen bedrijven hun werknemers een vergoeding van € 2,13 per dag geven zodat de werknemers gezond en vitaal kunnen thuiswerken. Hierover hoeven werkgevers geen loonbelasting te betalen. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mogen bedrijven hen € 2,13 belastingvrij geven.

 

BPM-berekening bestelauto’s op basis van CO2-uitstoot

Per 1 januari 2025 betaal je BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) op basis van de CO2-uitstoot van de bestelauto, in plaats van betalen op basis van de netto-catalogusprijs. Bij een elektrische bestelauto merk je dit verschil dus niet, maar bij een gewone bestelauto betaal je € 66,91 per gram CO2-uitstoot.

 

Verhoging motorrijtuigenbelasting bestelauto

Daarnaast gaat per 2025 de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s omhoog met 10,1%. Per 2026 gaat deze belasting met nog eens 6,96% omhoog.

 

Verbetering wegen en woonwijken

Er wordt 900 miljoen euro vrijgemaakt om woonwijken beter bereikbaar te maken.

Denk hierbij aan het bouwen van buslijnen of rotondes en het verbreden van wegen. Daarnaast wordt er 4 miljard euro gestopt in het onderhoud aan wegen, spoor, vaarwegen en waterkeringen.

 

Rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit heeft ook veel invloed op werkgevers. Volgens de nu bekende informatie worden werkgevers met 100+ fte vanaf 1 juli 2023 verplicht om een jaarlijkse rapportage op te stellen van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer van alle medewerkers, met de daarbij behorende CO2-uitstoot. Wil jij weten hoe je de CO2-uitstoot van jouw werknemers kunt verminderen? Maak dan een afspraak met onze mobiliteitsexpert voor vrijblijvend advies. Voor alle plannen van de Prinsjesdag 2022 kun je kijken op de website van de Rijksoverheid.